Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-31 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów..."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-31 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów...

    Obowiązywała od 2020-02-04 13:30:45 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie 72 2020.pdf".