Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 67/20 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-03 w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej na 2020 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 67/20 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-03 w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej na 2020 rok

    Obowiązywała od 2020-01-07 15:16:12 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 67 20.pdf".