Historia zmian strony "Uchwała Nr IX/56/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 2019-12-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2021"

  1. Tytuł: Uchwała Nr IX/56/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 2019-12-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2021

    Obowiązywała od 2020-01-07 09:15:35 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr IX 56 19.pdf".