Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 52/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-10-07 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do propjketu budżetu na 2020 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 52/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-10-07 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do propjketu budżetu na 2020 rok

    Obowiązywała od 2019-10-09 08:54:47 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 52 19.pdf".