Historia zmian strony "Uchwała Nr XVIII/94/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-11-30 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..."

  1. Tytuł: Uchwała Nr XVIII/94/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-11-30 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...

    Obowiązywała od 2016-12-06 10:33:18 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr XVIII 94 16.pdf".