Historia zmian strony "Uchwała Nr V/32/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 2019-03-27 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2019 roku”"

  1. Tytuł: Uchwała Nr V/32/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 2019-03-27 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2019 roku”

    Obowiązywała od 2019-04-02 13:07:49 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr V 32 19.pdf".