Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 24/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-02-28 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za IV kwartał 2018 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 24/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-02-28 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za IV kwartał 2018 r.

    Obowiązywała od 2019-03-21 11:30:40 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 24 19.pdf".