Historia zmian strony "Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 2019-02-06 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty"

  1. Tytuł: Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 2019-02-06 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

    Obowiązywała od 2019-02-08 09:49:47 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr IV 25 19.pdf".