Historia zmian strony "Uchwała Nr III/20/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 2018-12-28 w sprawie podwyższenia kryteriów doch upraw do przyzn pomocy w formie posiłku ..."

  1. Tytuł: Uchwała Nr III/20/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 2018-12-28 w sprawie podwyższenia kryteriów doch upraw do przyzn pomocy w formie posiłku ...

    Obowiązywała od 2019-01-03 14:40:48 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr III 20 18.pdf".