Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-12-14 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku podczas jego nieobecności"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-12-14 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku podczas jego nieobecności

    Obowiązywała od 2019-01-02 08:40:58 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 9 18.pdf".