Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-12-07 w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie:"Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów ...""

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-12-07 w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie:"Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów ..."

    Obowiązywała od 2018-12-13 12:55:18 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 5 18.pdf".