Program ochrony nad zwierzętami bezdomnymi

Informacja o dofinansowaniu zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów

 

Informujemy, że zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Brańsk

„Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk na rok 2020”

gmina będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów.

Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom miasta Brańsk - właścicielom psów i kotów (samic i samców). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Miasta Brańsk wniosku o dofinansowanie (wniosek do pobrania pod informacją, lub w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój nr 13 w godzinach pracy   urzędu).

 

Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż jednego zabiegu rocznie.

 

Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do lekarza weterynarii, który podpisał z gminą umowę na przeprowadzanie zabiegów i umówić się na przeprowadzenie zabiegu, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Zabiegi sterylizacji/kastracji przeprowadzał będzie lekarz weterynarii Piotr Burzyński, prowadzący lecznicę weterynaryjną ANIMALS, ul. Jagiellońska 16, 17 – 100 Bielsk Podlaski.

Koszt przeprowadzenia zabiegu wynosi:

  • sterylizacja suki (z lekami): 140 - 250,00 zł brutto;
  • kastracja psa (z lekami): 80 - 140,00 zł brutto;
  • sterylizacja kotki (z lekami): 100 – 140 zł brutto;
  • kastracja kota (z lekami): 50 zł brutto.

Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do zapłacenia 50 % w/w kosztu lekarzowi weterynarii po przeprowadzonym zabiegu, pozostałe 50 % ponosić będzie gmina. Dodatkowo właściciel w całości pokrywa koszt zakupu ubranka pooperacyjnego.

Uwaga:

Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota. W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił będzie właściciel zwierzęcia.

Ilość zabiegów sterylizacji lub kastracji z dofinansowaniem jest ograniczona wielkością środków zapewnionych na ten cel w budżecie gminy. W 2020 r. przeznaczono kwotę 3.000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk pok. 13, tel.: 85 73 75 005 w. 25.

 

                                                                                                                                                                                                                               Burmistrz Miasta Brańsk

                                                                                                                                                                                                                        /-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Sycewicz

Data wytworzenia: 2020-04-24

Wprowadzający: Magdalena Sycewicz

Modyfikujący: Magdalena Sycewicz

Data modyfikacji: 2020-04-24

Opublikował: Magdalena Sycewicz

Data publikacji: 2017-02-24

Rejestr zmian