Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 244/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-11-14 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019 - 2022 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2021"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 244/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-11-14 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019 - 2022 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2021

    Obowiązywała od 2018-11-16 12:41:16 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 244 18.pdf".