Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 238/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-10-08 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 1825/7 o pow. 4314m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 238/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-10-08 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 1825/7 o pow. 4314m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

    Obowiązywała od 2018-10-08 13:26:35 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 238 18.pdf".