Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 237/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-10-03 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Bransk na XXXV sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 237/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-10-03 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Bransk na XXXV sesję

    Obowiązywała od 2018-10-08 13:24:09 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 237 18.pdf".