Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 236/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-09-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2018 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 236/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-09-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2018 r.

    Obowiązywała od 2018-10-08 13:20:43 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 236 18.pdf".