Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2018-10-05 - Zaproszenie na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Socjalnych Zdrowia i Porządku Publicznego w dn. 9.10.2018 r. godz. 13.00

    Obowiązywała od 2018-10-05 14:19:23 do

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zaproszenie na posiedzenie KSSSZiPP.pdf".