Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2018-10-05 - Zaproszenie na posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Lokalnej 9.10.2018 r. godz. 14.00

    Obowiązywała od 2018-10-05 13:19:26 do

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zaproszenie na posiedzenie KPBiFoGL.pdf".