Historia zmian strony "Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk""

 1. Tytuł: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk"

  Obowiązywała od 2020-08-12 09:03:26 do teraz

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf".

 2. Tytuł: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk"

  Obowiązywała od 2018-09-27 11:50:44 do 2020-08-12 09:03:26

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf".

 3. Tytuł: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk"

  Obowiązywała od 2018-09-18 10:02:08 do 2018-09-27 11:50:44

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_1_Formularz_ofertowy (1).doc". Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_2_Wykaz_uslug.doc". Dodanie pliku "Załącznik Nr 3 - Wzór umowy.doc". Dodanie pliku "Zapytanie ofertowe (2).pdf".