Historia zmian strony "Uchwała Nr XXXIV/177/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 2018-09-14 utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw .........."

  1. Tytuł: Uchwała Nr XXXIV/177/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 2018-09-14 utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw ..........

    Obowiązywała od 2018-09-18 09:32:13 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr XXXIV 177 18.pdf".