Historia zmian strony "Gospodarka wodno-ściekowa"

  1. Tytuł: Gospodarka wodno-ściekowa

    Obowiązywała od 2018-09-17 09:09:47 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OD 11.06.2018 R. DO 10.06.2021 R..pdf".

  2. Tytuł: Gospodarka wodno-ściekowa

    Obowiązywała od 2018-09-17 08:36:23 do 2018-09-17 09:09:47

    Zmianę wprowadził: Administrator Administrator

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.