Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2018-09-12 - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Brańsku o składzie i pełnionych dyżurach"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2018-09-12 - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Brańsku o składzie i pełnionych dyżurach

    Obowiązywała od 2018-09-12 15:56:10 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o pełnionych dyżurach.pdf".