Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2018-09-10 - Zaproszenie na posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Lokalnej w dn. 13.09. 2018 r. godz. 14.30

    Obowiązywała od 2018-09-11 10:01:35 do

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "zaproszenie na posiedzenie Komisji Plan. Budż i Fin. oraz Gosp. Lok.pdf".