Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 234/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-09-07 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gm.M. Bransk ozn. nr geod. 1825/7 o pow. 0,4314m2"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 234/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-09-07 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gm.M. Bransk ozn. nr geod. 1825/7 o pow. 0,4314m2

    Obowiązywała od 2018-09-07 13:38:17 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 234 18.pdf".