Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 233/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-09-05 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXXIV sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 233/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-09-05 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXXIV sesję

    Obowiązywała od 2018-09-07 13:36:01 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 233 18.pdf".