Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2018-08-31 - Wyjasnienie treści SIWZ - zmiana adresu strony interentowej"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2018-08-31 - Wyjasnienie treści SIWZ - zmiana adresu strony interentowej

    Obowiązywała od 2018-08-31 14:50:04 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.