Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2018-07-16 - Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2018-07-16 - Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

    Obowiązywała od 2018-07-30 09:25:25 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Burmistrz Miasta Brańsk.docx". Dodanie pliku "Załącznik do Zarządzenia.docx".