Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 222/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-07-26 w sprawie informcji z wykonania budżetu miasta Brańsk za II kwartał 2018 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 222/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-07-26 w sprawie informcji z wykonania budżetu miasta Brańsk za II kwartał 2018 r.

    Obowiązywała od 2018-07-26 13:27:18 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 222 18.pdf".