Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 220/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-07-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 220/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-07-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży

    Obowiązywała od 2018-07-18 13:05:33 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 220 18.pdf".