Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 218/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-07-02 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 218/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-07-02 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza

    Obowiązywała od 2018-07-06 09:42:04 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 218 18.pdf".