Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 215/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-06-21 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXXIII sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 215/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-06-21 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXXIII sesję

    Obowiązywała od 2018-06-29 12:09:05 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.