Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2018-06-22 - Informacja dla Rolników dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2018-06-22 - Informacja dla Rolników dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą

    Obowiązywała od 2018-06-22 09:50:53 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Wniosek_wlasciciela_gospodarstwa.doc". Dodanie pliku "zalacznik_nr_2-oswiadczenie_o_ilosci_zwierzat.docx". Dodanie pliku "zalacznik_nr_1-oswiadczenie_o_plonach.docx". Dodanie pliku "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx".