Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 213/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-06-08 w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2018 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 213/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-06-08 w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2018 r.

    Obowiązywała od 2018-06-21 12:29:36 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 213 18.pdf".