Historia zmian strony "Uchwała Nr XXXII/166/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 2018-06-11 w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Uchwała Nr XXXII/166/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 2018-06-11 w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2018-06-19 09:36:30 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr XXXII 166 18.pdf".