Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2018-05-30 - zaproszenie na obrady XXXII sesji Rady Miasta Bransk w dn 11.06.2018 r. godz. 9.00

    Obowiązywała od 2018-06-04 10:20:47 do

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zaproszenie na obrady XXXII sesji dn 11.06.2018 r..pdf".