Historia zmian strony "Oświadczenia majątkowe"

  1. Tytuł: Oświadczenia majątkowe

    Obowiązywała od 2016-12-01 17:02:27 do teraz

    Zmianę wprowadził: Administrator Administrator

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.