Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 211/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-05-23 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości ..."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 211/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-05-23 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości ...

    Obowiązywała od 2018-05-23 10:38:18 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 211 18.pdf".