Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 210/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-05-15 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 210/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-05-15 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2018-05-23 10:34:15 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 210 18.pdf".