Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 209/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-05-11 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszk. st. wł. m. Brańsk o pow. 30,60m2 poł. w bud. wielorodz. w Brańsku przy ul. Rynek 19"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 209/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-05-11 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszk. st. wł. m. Brańsk o pow. 30,60m2 poł. w bud. wielorodz. w Brańsku przy ul. Rynek 19

    Obowiązywała od 2018-05-14 09:32:20 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 209 18.pdf".