Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 208/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-05-10 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XXXI sesji"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 208/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-05-10 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XXXI sesji

    Obowiązywała od 2018-05-14 09:28:38 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.