Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 207/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-04-30 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 207/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-04-30 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2018-05-14 09:27:26 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.