Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 207/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-04-30 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk"

 1. Tytuł: Zarządzenie Nr 207/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-04-30 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk

  Obowiązywała od 2018-05-24 11:04:46 do teraz

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zarzadzneie Nr 207 18.pdf".

 2. Tytuł: Zarządzenie Nr 207/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-04-30 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk

  Obowiązywała od 2018-05-14 09:27:26 do 2018-05-24 11:04:46

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.