Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 206/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-04-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Bransk na 2018 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 206/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-04-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Bransk na 2018 r.

    Obowiązywała od 2018-05-14 09:25:39 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 206 18.pdf".