Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 205/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-04-24 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za I kwartał 2018 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 205/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-04-24 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za I kwartał 2018 r.

    Obowiązywała od 2018-05-14 09:24:01 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 205 18.pdf".