Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2018-05-07 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brańsk o podjęciu przez Radę Miasta Brańsk uchwały Nr XXXI/161/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk."