Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 196/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-02-21 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za IV kwartał 2017 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 196/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-02-21 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za IV kwartał 2017 r.

    Obowiązywała od 2018-03-06 13:50:36 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 196 18.pdf".