Historia zmian strony "Osiedle nr 1"

  1. Tytuł: Osiedle nr 1

    Obowiązywała od 2018-03-04 15:36:53 do teraz

    Zmianę wprowadził: Administrator Administrator

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Statut osiedla nr 1.pdf".