Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 195/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-02-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 195/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-02-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży

    Obowiązywała od 2018-02-16 09:32:25 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 195 18.pdf".