Historia zmian strony "2018-02-13 - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy"

  1. Tytuł: 2018-02-13 - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

    Obowiązywała od 2018-02-13 11:12:24 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "skan - obwieszczenie.pdf".