Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 192/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-01-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2018 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 192/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-01-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2018 rok

    Obowiązywała od 2018-02-05 14:49:23 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 192 18.pdf".