Historia zmian strony "2018-01-22 - Opinia"

  1. Tytuł: 2018-01-22 - Opinia

    Obowiązywała od 2018-01-24 14:34:09 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.